แจ็ค หม่า ผู้ที่เคยโง่เขลาแต่รวยที่สุดในโลก

หนังสือที่จะทำให้คุณอ่านแล้วมีกำลังใจ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นหนังสือแรงบันดาลใจ ผู้ที่กำลังท้อ ที่คิดว่าตัวเองนั้นโง่ ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ต้องอ่านให้ได้นะครับ หลังสือเล่นนี้สอนอะไรมากมาย สอนแม้กระทังวิธีการเอาชนะตัวเอง หรือเทคนิคการทำธุรกิจอย่างไรให้เกิดความสำเร็จ