MY NOT SO PERFECT LIFE

ชีวิตของเด็กที่มีครอบครัวไม่สมบูรณ์ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสะท้อนสังคมของครอบครัวยุคนี้ การเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธี หรือการดูแลคนที่คุณรักให้ปลอดภัยกับสังคม  MY NOT SO PERFECT LIFE ยังเป็นอีกหนึ่งหนังสือที่มียอดขายในปี 1999 ทะลุ 1 ล้านเล่มภายในเวลา 1 ชั่วโมง